Jei jaunuoliai pradeda eksperimentuoti / nereguliariai vartoti alkoholį ar narkotikus – tai signalas, kad jiems reikia pagalbos atsisakant minėtų medžiagų vartojimo, ugdant atsakingą požiūrį į neigiamas vartojimo pasekmes ir užkertant kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystimuisi.

Vienas iš tokios pagalbos būdų – šių jaunuolių dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje.

Ankstyvosios intervencijos programa yra skirta jaunuoliams (nuo 14 iki 21 metų amžiaus), kurie eksperimentuoja /nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus, bet dar neturi išreikštų priklausomybės požymių, ir kuriems:

Paskaitos ,,Gera sveikata – ilgesnis gyvenimas“ metu visuomenės sveikatos specialistė Rima Leonauskienė suteikė žinių ir diskutavo apie griuvimo priežastis ir profilaktikos priemones.

Senjorams buvo perteiktos žinios šiomis temomis:

  • Bendri su amžiumi susiję pakitimai.
  • Griuvimo priežastis ir pasekmes ir griuvimo profilaktiką.
  • Kodėl griūti – blogai?
  • Griuvimo priežastys.
  • Griuvimo profilaktika.
  • Pirmoji pagalba susižeidu.
  • Kaip vyresniame amžiuje nepulti į depresiją ir džiaugtis gyvenimu?    

senjorai

2018 m. vasario 12 d. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure svečiavosi Paslūžmio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Užsiėmimą vedė visuomenės sveikatos specialistė Rima Leonauskienė. Šio užsiėmimo metu mokiniams suteikti žinių ir įgūdžių, padėsiančių priimti teisingus sprendimus ir imtis užtikrintų veiksmų krizinėje situacijoje siekiant išgelbėti žmogaus gyvybę. Vyko praktiniai užsiėmimai, kuriuose mokiniai mokėsi teorines žinias pritaikyti įvairiose praktinėse situacijose. Mokyti įveikti psichologinį barjerą. Gavo žinių apie pirmosios pagalbos teikimo svarbą, apie pirmosios pagalbos teikimą kraujavimo, sumušimo, apalpimo, užspringimo atvejais. Sužinojo gaivinimo algoritmą ir mokėsi gaivinimo technikos.

Mes visuomenės sveikatos specialistai džiaugiamės kad vis daugiau žmonių nori išmokti ir atnaujinti pirmosios pagalbos teikimo įgūdžius. Visi privalo mokėti teikti pirmąją pagalbą. Jūs – mama, tėtis, mokytojas, draugas – galite būti vienintelis „gyvybės šaltinis“ kol atvyks profesionalioji medicinos pagalba.

Kodėl taip svarbu mokėti teikti pirmąją pagalbą?

□ Kai sustoja širdis, smegenys negauna deguonies ir ima mirti per 4 min.

□ Greitoji pagalba gali užtrukti ilgiau, o jai atvykus – būti per vėlu.

□ Gyvybę per šį laiką išgelbėti gali teisingai atliekamas gaivinimas.

□ Todėl pirmosios minutės po širdies sustojimo vadinamos ,,auksinėmis“.

dirbtinis kvepavimas

Šiandien įvyko Departamento ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos atstovų susitikimas, kuriuo siekta išdiskutuoti bendros veiklos prioritetus bei susitarti dėl strateginių bendradarbiavimo tikslų. Vienas šių metų prioritetų – Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas savivaldybėje, kurio įgyvendinimui Departamentas jau numatė tiek mokymų, supervizijų organizavimą specialistams, tiek metodinės bei informacinės pagalbos teikimą visuomenės sveikatos biurams. Tikimasi, kad bendromis pastangomis bus sudarytos tinkamos sąlygos nereguliariai vartojantiems ar eksperimentuojantiems paaugliams gauti ankstyvosios intervencijos paslaugas.

Ne mažiau svarbi tema - Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai. Susitikimo metu vieningai nuspręsta, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės veiklos planavimas, vykdymas bei vertinimas yra svarbi visuomenės sveikatos biurų veiklos dalis. Departamentas planuoja organizuoti mokymus specialistams, kaip taikyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus. Bendras siekis gerinti prevencijos kokybę tikėtina prisidės prie skirtingų tikslinių grupių (vaikų, jaunimo, tėvų) poreikių atliepimo, taikomų priemonių įvairovės ir veiksmingumo užtikrinimo. Prieiga internetu: http://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/vykdant-psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencija-svarbiausia-bendradarbiavimas-siekiant-nusimatytu-prioritetu

Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir KRVJOS „Apskrituoju stalu“ 2017 metais įvykdė projektą „Sveikatos netolygumu mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“. Jo metu įrengtas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinis centras ir du jo padaliniai. Šiame, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų kabinete, nemokamai gali konsultuotis jaunimas nuo 14 iki 29 metų

Renginių kalendorius

Spalis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nescia
Nenusisuk
Neuzstrik
Marion
Nepirk
Sokti
Dviraciai
Ambasadorius
Grįžti į viršų