INFORMACINIAI PRANEŠIMAI APIE KLAIPĖDOS RAJONO GYVENTOJŲ SVEIKATĄ

DEMOGRAFIJOS, MIRTINGUMO, SERGAMUMO IR LIGOTUMO POKYČIAI

Klaipėdos rajono savivaldybės demografiniai pokyčiai (2018-11-22)

Klaipėdos rajono gyventojų sveikata po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir dabar (2018-04-30)

Klaipėdos rajone padaugėjo sergančiųjų Laimo liga (2018-03-27)

Klaipėdos rajono gyventojų demografiniai ir išvengiamų hospitalizacijų pokyčiai (2018-03-12)

Demografinė situacija Klaipėdos rajone pagal seniūnijas (2017-10-17)

Mirtingumo situacija Klaipėdos r. seniūnijose 2010-2014 m. laikotarpiu

Klaipėdos rajono gyventojų mirtingumo ir sergamumo situacija 2001-2014 m. laikotarpiu

GYVENSENA

Sveikesnė visuomenė Klaipėdos rajone - suaugusiųjų gyvensena per 10 metų pagerėjo (2018-09-06)

Klaipėdos rajono mokinių rūkymo pokyčiai (2017-10-19)

Alkoholio vartojimo skirtumai Klaipėdos rajone bei pasekmės sveikatai

JAUNIMO DEMOGRAFINIŲ, SOCIALINIŲ-EKONOMINIŲ RODIKLIŲ IR SVEIKATOS BŪKLĖS POKYČIAI

Klaipėdos rajono jaunimo demografinių, socialinių ekonominių, sveikatos būklės pokyčių analizė iki 2017 m.

Jaunimo sveikatos būklės pokyčių analizė 2010-2016 m.

14-29 m. jaunimo analizė 2010-2014 m. laikotarpiu

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS TARPINĖS ATASKAITOS

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. tarpinė ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 m. tarpinė ataskaita

Klaipėdos rajono gyventojų 2016 m. demografiniai rodikliai ir 2015 m. mirtingumo priežastys

Klaipėdos rajono gyventojų 2015 m. demografiniai duomenys ir 2014 m. mirtingumo priežastys

METINIAI VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS LEIDINIAI

Metinis Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. leidinys

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos specialus naujienlaiškis 2017 m. 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos specialus naujienlaiškis 2016 m.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2010 m. ataskaita

KLAIPĖDOS RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠKOMYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATOS BŪKLĖ

Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikata 2018 m.

Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikata 2017 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinių ir priešmokyklinių vaikų sveikata 2016 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinių ir priešmokyklinių vaikų sveikata 2015 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklines įstaigas lankančių vaikų sveikata 2014 m.

KLAIPĖDOS RAJONO MOKINIŲ SVEIKATOS BŪKLĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės mokinių sveikata 2017 m. 

Klaipėdos rajono savivaldybės mokinių sveikata 2016 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės mokinių sveikata 2015 m.

Mokinių sveikata 2014 m.  

Klaipėdos rajono mokinių sveikatos būklės ir elgsenos sveikatos atžvilgiu pokyčiai (2008-2014 m.)

KLAIPĖDOS RAJONO MOKINIŲ DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ BŪKLĖ

Klaipėdos rajono mokinių dantų dantų ir žandikaulių būklė 2014-2016 m.

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Prevencinių programų vykdymo analizė Klaipėdos rajone 2011-2017 m.

Prevencinių programų vykdymas Klaipėdos rajone 2016 m.

Prevencinių programų vykdymas Klaipėdos rajone 2015 m.

Klaipėdos rajono gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose  2014 m. 

Prioritetinės prevencinės veiklos kryptys Klaipėdos rajone 

SAVIŽUDYBIŲ ANALIZĖS

Savižudybių situacija Klaipėdos rajone 2016 m.

Savižudybių situacija Klaipėdos rajone 2010-2014 m.

Savižudybių situacija Klaipėdos rajone 2013 m.

Grįžti į viršų