ATASKAITOS
Rietavo savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas
• 2014 m. ataskaita
• 2013 m. ataskaita
• 2012 m. ataskaita
• 2011 m. ataskaita
• 2010 m. ataskaita
Rietavo savivaldybės sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitos Nr.41-1 sveikata
• 2014 m. ataskaita
• 2013 m. ataskaita
• 2012 m. ataskaita
 VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS

Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programa
• 2014 m. programos ataskaita
• 2013 m. programos ataskaita
• 2012 m. programos ataskaita
Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 m. programa
• 2011 m. programos ataskaita
• 2010 m. programos ataskaita
• 2009 m. programos ataskaita

TYRIMAI
Rietavo savivaldybės mokinių gyvensena ir sveikata 2014 m.
Rietavo savivaldybės mokinių gyvensena ir sveikata 2011m.
Rietavo savivaldybės suaugusiųjų gyvensena ir sveikata 2011m.

Grįžti į viršų