2006 metų rugsėjo 28 d., Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-270, nuspręsta nuo 2006 m. gruodžio 4 d. įsteigti biudžetinę įstaigą Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Pagal priimtą Tarybos sprendimą tai yra pirmoji savivaldybė, kuri suvokė, kad prevencinė veikla turi reikšmingą poveikį gyventojų sveikatai.

Nuo įstaigos veiklos pradžios teikiamos paslaugos tik stiprėjo ir artėjo arčiau gyventojų, apimdamos visas amžiaus grupes.

Įstaigos pirmaisiais 2 mėn. vadovavo gydytoja L. Švedienė. Nuo 2007 m. vasario 2 dienos keitėsi vadovas, ir šiuo metu šias pareigas atlieka, visuomenės sveikatos vadybos išsilavinimą turinti, direktorė Neringa Tarvydienė.

Grįžti į viršų