Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdydamas viešuosius pirkimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (patvirtintu 2017-05-02 Nr. XIII-327) ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintu 2017-06-28 Nr.1S-97).
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖS (MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI)
2017 m.
2016 m.
2015 m. 
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI
Grįžti į viršų